-
Tack för att du hälsar på!
Raka Vägen är ett ESF-Projekt som, genom ett gediget samarbete mellan olika samhälls- näringslivsaktörer, ska finna/utveckla hållbara lösningar så att personer, ofta med utländsk bakgrund, och med tämligen låg utbildningsbakgrund, ska kunna få en stabil förankring på arbetsmarknaden.
 
Vi ska skapa en klar och tydlig individanpassad modell där målet klargörs i ett tidigt skede.
Detta är en förutsättning för att, dessa personer, ska kunna bli konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden.


Hemsida drivs av  Vistaprint